شرکت سینوراد

round

نیاز به مشاوره دارید؟   با ما تماس بگیرید  09306166560

ما چی‌کار می‌کنیم؟

تحلیل سیستم

_____________________________________________________

مدیریت پروژه

_____________________________________________________

تضمین کیفیت

_____________________________________________________

کنترل پروژه

با ما بهینه ترین کیفیت و قیمت را تجربه کنید

مشاوره ساعتی ۲۰۰ هزار تومان

آموزش ساعتی ۱۵۰ هزار تومان

مجموعه سینوراد

ما برای همه افراد، در سطح جامعه و سازمان ارزش و احترام قائل هستیم به طوری که زمینه وفاداری مشتریان فراهم آید. تضمین می کنیم عملکردی بسیار عالی ارائه نموده به گونه ای که رضایت مشتریان به طور کامل برآورده شده و شرکت روز به روز مسیر ترقی و تعالی را بپیماید.می کوشیم تا عالی ترین روش‌های آمورشی را ارائه نموده و با رابط‌های صمیمی به عنوان یک مرکز علمی پژوهشی به فعالیت خود ادامه دهیم. محتوای شرکت بر این است که بر گستره و دانش جامعه و خود بیفزاید و در راستای غنی سازی فرهنگ کشور از هیچ کوششی فروگذار نباشد

نمونــه کــارهـــا

نظر دانش پذیرفتگان

با تشکر از سینوراد بخاطر دارا بودن کیفیت مطلوب و پشتبانی عالی

0:00

0:00

جناب آقای مهندس آقاجانپور

نظر دانش پذیرفتگان

با تشکر از سینوراد بخاطر دارا بودن کیفیت مطلوب و پشتبانی عالی

0:00

0:00

جناب آقای مهندس هاشم پور

نظر دانش پذیرفتگان

با تشکر از سینوراد بخاطر دارا بودن کیفیت مطلوب و پشتبانی عالی

0:00

0:00

جناب آقای مهندس فرزین

thin