ارسال نظرات و ارتباط با ما

سوالات متداول

هدف مجموعه سینوراد چیست؟

محتوای شرکت بر این است که بر گستره و دانش جامعه و خود بیفزاید و در راستای غنی سازی فرهنگ کشور از هیچ کوششی فروگذار نباشد.

مجموعه سینوراد چه‌کارهایی انجام می‌دهد؟

تجلیل سیستم، مدیریت پروژه، تضمین کیفیت، کنترل پروژه

ارتباط با ما

آدرس: —-

شماره تماس: 9306166560

ایمیل: sinoorad@gmail.com

فرم ارتباط با ما