بلاگ

در جستجوی قطعه گم‌شده

طرح این لوگو بر اساس کتاب شل سیلور استاین در “آشنایی قطعه گمشده با دایره بزرگ” الهام گرفته شده و به این مضمون اشاره دارد که در زمان شروع ارتباط و ایجاد فهم مشترک زوایای زیاد وجود دارد که با مهارت های ارتباطی و مدیریتی می توان آنها را از میان برداشته و با انعطاف پذیری نظر کارفرما را تامین کرد.

برای خواندن این کتاب اینجا را کلید کنید.